Obchody 800 – lecia w żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

W dniu 10.05.2022 roku świętowaliśmy rocznicę 800 – lecia Mikołowa 
w naszym żłobku.

Była to okazja do przedstawienia historii placówki oraz poczynionych inwestycji w latach 2019-2022.

Swoją obecnością zaszczycili Pan Stanisław Piechula, Pani Iwona Spychała-Długosz oraz Pan Mateusz Handel – burmistrzowie miasta Mikołów, a także przewodnicząca Rady Miasta Pani Katarzyna Syryjczyk-Słomska, 
przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Ewelina Kukla oraz przedstawiciele placówek oświatowych i urzędu.

Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w ten wyjątkowy dzień.

REKRUTACJA 2022/2023 r.

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie informuje, że wstępna lista dzieci przyjętych od września 2022 r. została przygotowana. 

REKRUTACJA 2022/2023 DO PRZEDSZKOLI

od 03.02.2022 do 18.02.2022 r. odbędzie się rekrutacja elektroniczna do mikołowskich przedszkoli  zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1151/7/22 z dnia 10 stycznia 2022 roku

INFORMACJA

INFORMACJA

Od 01.12.2021 r. ulegnie zmianie opłata stała

z 220,00 na 240,00 zł oraz stawka żywieniowa 6 zł na 7

W związku z zmianą prosimy o wypełnienie aneksu do umowy

znajdującego się na stronie głównej Żłobka

oraz dostarczenie dokumentu do placówki w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.