Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 1 września 2017r.

Informujemy, iż spotkanie z rodzicami odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. o godz. 16.
Hasło wiodące „ŚWIADOMY RODZIC – ZDROWE DZIECKO”
Plan tematów :
a) prawidłowe odżywianie dzieci w wieku od 1-3 od teorii do praktyki
    temat poprowadzi edukator żywieniowy specjalizujący się w żywieniu dzieci żłobkowych mgr Aleksandra Janik,
b) profilaktyka zdrowotna małego dziecka 
    temat poprowadzi dr Maria Sobota ,
c) dyskusja dotycząca w/w tematów ,
d) indywidualne spotkania z pracownikami placówki .