Rekrutacja umowa

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie zwraca się z prośbą o wydrukowanie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru). Dokument znajduje się na stronie głównej żłobka w zakładce ?DO DRUKU?, pisma należy złożyć najpóźniej 01.09.2021 r.