INFORMACJA

LISTY WSTĘPNE NA ROK ŻŁOBKOWY 2023/2024 
ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE.

(Etapy rekrutacji znajdują się na stronie Żłobka w zakładce „do druku”).

INFORMACJA

Z DNIEM 01.05.2023 ULEGA ZMIANIE OPŁATA STAŁA ZA ŻŁOBEK Z 240,00 ZŁ NA 300,00 ZŁ.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANEKSU DO UMOWY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ ŻŁOBKA (zakładka do druku) lub pod tym linkiem DO DRUKU

ORAZ

DOSTARCZENIE DOKUMENTU DO PLACÓWKI 

W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH

Zmiana opłat

INFORMACJA

Z DNIEM 01.11.2022 ULEGA ZMIANIE STAWKA ŻYWIENIOWA Z 7 ZŁ NA 14 ZŁ.

W ZWIĄZKU Z ZMIANĄ PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANEKSU DO UMOWY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ ŻŁOBKA (zakładka do druku) lub pod tym linkiem DO DRUKU

ORAZ

DOSTARCZENIE DOKUMENTU DO PLACÓWKI 

W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH

Obchody 800 – lecia w żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

W dniu 10.05.2022 roku świętowaliśmy rocznicę 800 – lecia Mikołowa 
w naszym żłobku.

Była to okazja do przedstawienia historii placówki oraz poczynionych inwestycji w latach 2019-2022.

Swoją obecnością zaszczycili Pan Stanisław Piechula, Pani Iwona Spychała-Długosz oraz Pan Mateusz Handel – burmistrzowie miasta Mikołów, a także przewodnicząca Rady Miasta Pani Katarzyna Syryjczyk-Słomska, 
przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Ewelina Kukla oraz przedstawiciele placówek oświatowych i urzędu.

Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w ten wyjątkowy dzień.

REKRUTACJA 2022/2023 r.

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie informuje, że wstępna lista dzieci przyjętych od września 2022 r. została przygotowana.