INFORMACJA

INFORMACJA

Od 01.12.2021 r. ulegnie zmianie opłata stała

z 220,00 na 240,00 zł oraz stawka żywieniowa 6 zł na 7

W związku z zmianą prosimy o wypełnienie aneksu do umowy

znajdującego się na stronie głównej Żłobka

oraz dostarczenie dokumentu do placówki w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Rekrutacja umowa

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie zwraca się z prośbą o wydrukowanie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru). Dokument znajduje się na stronie głównej żłobka w zakładce „DO DRUKU”, pisma należy złożyć najpóźniej 01.09.2021 r. 

REKRUTACJA 2021 – DOKUMENTY

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, prosi rodziców dzieci przyjętych od września do placówki o dostarczenie dokumentów do dnia 23.07.2021 r. Wzory formularzy znajdują się na stronie żłobka w zakładce „do druku”. Rodzice którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy.

REKRUTACJA 2021/2022 r.

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie informuje, że wstępna lista dzieci przyjętych od września 2021 r. została przygotowana.