Do druku

Co należy dostarczyć:

Przed  przyjęciem dziecka do żłobka należy dostarczyć:

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, upoważnienie do odbioru dziecka  (formularze do wypełnienie na stronie Żłobka – w zakładce do wydruku)
 2. Kartę potwierdzającą miejsce dziecka na liście oczekujących (karta z pieczątkami)
 3. Pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy – za potwierdzeniem zgodności z oryginałem.
 4. Zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców oraz zaświadczenie, że rodzice nie przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym. ( aktualne czyli nie starsze niż miesięczne).
 5. Zaświadczenie wpłaty (220zł opłata stała + 6zł stawka żywieniowa) w miesiącu wrześniu kwota do zapłaty 352.00 zł na konto bankowe MBS Mikołów
  34 8436 0003 0000 0026 3212 0004
  w tytule Imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy do której będzie uczęszczało dziecko
 6. Oświadczenie, że dziecko w 3 ostatnich tygodniach nie chorowało na chorobę zakaźną i nie miało kontakty z dziećmi chorymi na tą chorobę
 7. 2 kały – badanie wykonać w 3 ostatnich tygodniach
 8. Zaświadczenie od lekarza że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka
  (zaświadczenia z datą 30.08.2020 lub 01.09.2020( nie starsze)
 9. Książeczka zdrowia do wglądu w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Żłobka

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka

Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka z informacją RODO dla rodziców

Odbiór dziecka

Klauzula

Wniosek o wznowienie opieki

Informacja RODO dla rodziców – sprawy naboru i opieki w Żłobku

Formularz zgody i informacja RODO dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze Żłobka