Do druku

INFORMACJA

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie zwraca się z prośbą o wydrukowanie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru).

Co należy dostarczyć:

Do dnia 30.06.2022 r. należy dostarczyć:

 1.  Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka – do pobrania w zakładce do druku.
 2.  Zaświadczenia z pracy obojga rodziców z adnotacją, że nie przebywają na urlopach rodzicielskich (macierzyński, rodzicielskim oraz wychowawczym).
 3.  Pit 37  (pierwsza str. wygenerowana z e-podatki + UPO).

Przed  przyjęciem dziecka do żłobka od 22.08.2022 r. do 29.08.2022 r. należy dostarczyć:

 1. Zaświadczenie wpłaty (0,00 zł opłata stała +  0 zł stawka żywieniowa) w miesiącu wrześniu kwota do zapłaty 0.00 zł na konto bankowe MBS Mikołów
  34 8436 0003 0000 0026 3212 0004 w tytule Imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy do której będzie uczęszczało dziecko
  ( prosimy o cierpliwość, kwota zostanie podana w późniejszym terminie).
 2. Oświadczenie, że dziecko w 3 ostatnich tygodniach nie chorowało na chorobę zakaźną i nie miało kontakty z dziećmi chorymi na tą chorobę (oświadcza rodzic).
 3. 2 kały – badanie wykonać w 3 ostatnich tygodniach (z zachowaniem 3 tygodniowego odstępu pomiędzy badaniami).
 4. Oświadczenie własnoręcznie wypisane przez rodzica, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka z datą pierwszego dnia przyjścia do żłobka
 5. Książeczka zdrowia do wglądu w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Żłobka
 6. Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru).