Do druku

INFORMACJA

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie zwraca się z prośbą o wydrukowanie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru).

Co należy dostarczyć:

Od  09.05.2024 r. do 31.05.2024 r. należy dostarczyć wniosek o potwierdzenie chęci woli

Od  03.06.2024 r. do 28.06.2024 r. należy dostarczyć:

 1.  Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka ? do pobrania w zakładce do druku.
 2.  Zaświadczenia z pracy obojga rodziców z adnotacją, że nie przebywają na urlopach rodzicielskich (macierzyński, rodzicielskim oraz wychowawczym).
 3. Pit 37  (pierwsza str. wygenerowana z e-podatki + UPO).
 4. Rodzice prowadzący własną działalność są zobowiązani przedłożyć wydruk z rejestru CEIDG oraz oświadczenie wypisane własnoręcznie, że osoba nie przebywa na w/w urlopach.

Przed  przyjęciem dziecka do żłobka od 19.08.2024 r. do 28.08.2024 r. należy dostarczyć:

 1. Zaświadczenie wpłaty (300,00 zł opłata stała +  14,00 zł stawka żywieniowa) w miesiącu wrześniu kwota do zapłaty 594.00 zł na konto bankowe MBS Mikołów
  34 8436 0003 0000 0026 3212 0004 w tytule Imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy do której będzie uczęszczało dziecko
  .
 2. Oświadczenie, że dziecko w 3 ostatnich tygodniach nie chorowało na chorobę zakaźną i nie miało kontakty z dziećmi chorymi na tą chorobę (oświadcza rodzic).
 3. 2 kały ? badanie wykonać w 3 ostatnich tygodniach (z zachowaniem 3-4 dniowego odstępu pomiędzy badaniami).
 4. Oświadczenie własnoręcznie wypisane przez rodzica, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka z datą pierwszego dnia przyjścia do żłobka
 5. Książeczka zdrowia do wglądu w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Żłobka
 6. Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru).