Do druku

INFORMACJA

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie zwraca się z prośbą o wydrukowanie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru). Pisma należy złożyć najpóźniej 01.09.2021 r. 

Co należy dostarczyć:

Do dnia 23.07.2021 r. należy dostarczyć:

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na wykorzystanie wizerunku  (formularze do wypełnienie na stronie Żłobka – w zakładce do wydruku).
 2. Kartę potwierdzającą miejsce dziecka na liście oczekujących (karta z pieczątkami)
  lub w przypadku telefonicznych potwierdzeń prosimy o oświadczenie z taką informacją.
 3. Pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy – za potwierdzeniem zgodności z oryginałem (UPO).
 4. Zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców oraz zaświadczenie, że rodzice nie przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym. ( aktualne czyli nie starsze niż miesięczne).
 5. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą PIT 36 + UPO oraz CEIDG
  (wykaz z rejestru) oraz własnoręczne oświadczenie, że nie przebywa się na w/w urlopach.

Przed  przyjęciem dziecka do żłobka od 31.08.2021 r. do 01.09.2021 r. należy dostarczyć:

 1. Zaświadczenie wpłaty (0,00 zł opłata stała +  0 zł stawka żywieniowa) w miesiącu wrześniu kwota do zapłaty 0.00 zł na konto bankowe MBS Mikołów
  34 8436 0003 0000 0026 3212 0004 w tytule Imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy do której będzie uczęszczało dziecko
  ( prosimy o cierpliwość, kwota zostanie podana w późniejszym terminie).
 2. Oświadczenie, że dziecko w 3 ostatnich tygodniach nie chorowało na chorobę zakaźną i nie miało kontakty z dziećmi chorymi na tą chorobę (oświadcza rodzic).
 3. 2 kały – badanie wykonać w 3 ostatnich tygodniach (z zachowaniem 3 tygodniowego odstępu pomiędzy badaniami).
 4. Zaświadczenie od lekarza że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka
  (zaświadczenia z datą 31.08.2021 – 01.09.2021 r. ( nie starsze) lub własnoręczne oświadczenie że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
 5. Książeczka zdrowia do wglądu w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Żłobka

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka

Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka z informacją RODO dla rodziców

Odbiór dziecka

Klauzula

Wniosek o wznowienie opieki

Informacja RODO dla rodziców – sprawy naboru i opieki w Żłobku

Formularz zgody i informacja RODO dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze Żłobka