REKRUTACJA 2021 ? DOKUMENTY

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, prosi rodziców dzieci przyjętych od września do placówki o dostarczenie dokumentów do dnia 23.07.2021 r. Wzory formularzy znajdują się na stronie żłobka w zakładce ?do druku?. Rodzice którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy.