PN-1/2016 Część 1- zakup i sukcesywna dostawa środków czystości do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. Część 2- zakup i dostawa żarówek do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. Część 3- zakup i dostawa akcesoriów do kalkulatora do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.

http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=352