Zmiana opłat

INFORMACJA

Z DNIEM 01.11.2022 ULEGA ZMIANIE STAWKA ŻYWIENIOWA Z 7 ZŁ NA 14 ZŁ.

W ZWIĄZKU Z ZMIANĄ PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANEKSU DO UMOWY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ ŻŁOBKA (zakładka do druku) lub pod tym linkiem DO DRUKU

ORAZ

DOSTARCZENIE DOKUMENTU DO PLACÓWKI 

W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH