Dotacje

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM MALUCH+ 2021

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

W ŻŁOBKU MIEJSKIM IM. TADEUSZA WIĘCKA W MIKOŁOWIE

DOFINANSOWANIE W KWOCIE 32 400,00 ZŁ

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM MALUCH+ 2021

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

W ŻŁOBKU MIEJSKIM IM. TADEUSZA WIĘCKA W MIKOŁOWIE

DOFINANSOWANIE W KWOCIE 28 800,00 ZŁ