REKRUTACJA 2021/2022 r.

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie informuje, że wstępna lista dzieci przyjętych od września 2021 r. została przygotowana.