OGŁOSZENIE

Rodzice zapisani na listy oczekujących, którzy nie pobrali kart potwierdzających chęć korzystania ze Żłobka proszeni są o pobranie w/w kart najpóźniej do 30.09.2015r.                   w przeciwnym przypadku  zostaną skreśleni
z listy oczekujących zgodnie z Regulaminem Żłobka.