INFORMACJA

Informujemy, że od września 2016r do Naszej placówki dostało się 56 dzieci. Prosimy Rodziców o kontakt w celu potwierdzenia miejsca.