Plan Dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.00 – 8.00 Przyjmowanie dzieci, zabawy poranne i indywidualne zajęcia z dziećmi..
8.05 – 8.30 Czynności porządkowe po zajęciach porannych, zabiegi pielęgnacyjne,

przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.15 Zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć.
9.15 – 10.00 Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych zgodnych z planem pracy żłobka

( zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, tematyczne), spacer, zabawy na placach zabaw.

10.00 – 10.15 Drugie śniadania, zabiegi higieniczne.
10.15 – 11.00 Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, swobodne zabawy dzieci.
11.00 – 11.30 Prace porządkowe po zajęciach, zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 14.00 Cisza poobiednia –  leżakowanie.
14.00 – 14.30 Zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 16.15 Zajęcia indywidualne, zabawy i gry dowolne, rozchodzenie się dzieci do domów.

16.15 – 16.30     Czynności porządkowe.