Plan Dnia

6.00 – 8.15 Przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne.
8.15 – 8.30 Zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 9.15 Zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć
9.15 – 11.00 Zajęcia edukacyjne z przerwą na zabiegi higieniczne i drugie
śniadanie – zabawy dydaktyczne kierowane przez opiekuna: zabawy przy
muzyce, zabawy ruchowe, taneczne, zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne
w sali, gimnastyka, w sezonie wiosenno-letnim spacer, zabawy na placach zabaw
11.00 – 11.30 Prace porządkowe po zajęciach; zabiegi pielęgnacyjne,
przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 14.00 Cisza poobiednia – leżakowanie
14.00 – 14.30 Zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek
15.00 – 15.30 Zajęcia utrwalające poznany materiał edukacyjny.
15.30 – 16.30 Zajęcia indywidualne, zabawy i gry dowolne
15.30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci do domów
16.30 – 17.00 Prace porządkowe na stanowiskach i przygotowanie do
pracy dnia następnego