INFORMACJA

Z DNIEM 01.05.2023 ULEGA ZMIANIE OPŁATA STAŁA ZA ŻŁOBEK Z 240,00 ZŁ NA 300,00 ZŁ.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANEKSU DO UMOWY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ ŻŁOBKA (zakładka do druku) lub pod tym linkiem DO DRUKU

ORAZ

DOSTARCZENIE DOKUMENTU DO PLACÓWKI 

W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH