REKRUTACJA 2022/2023 r.

II ETAP REKRUTACJI:

OD 01.06.2022 – 30.06.2022 r.

  1.  Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka – do pobrania w zakładce do druku.
  2.  Zaświadczenia z pracy obojga rodziców 
    z adnotacją, że nie przebywają na urlopach rodzicielskich (macierzyński, rodzicielskim oraz wychowawczym).
  3.  Pit 37  (pierwsza str. wygenerowana 
    z e-podatki + UPO).