REKRUTACJA 2022/2023 r.

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie informuje, że wstępna lista dzieci przyjętych od września 2022 r. została przygotowana.