Miła wizyta

Najmłodszych mieszkańców Mikołowa dnia 14 kwietnia 2015 roku odwiedził Zastępca Burmistrza Mateusz Handel oraz Kierownik Referatu Realizacji Projektów Izabella Konieczny.