Rekrutacja umowa

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie zwraca się z prośbą o wydrukowanie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wydrukowaną na obu stronach arkusza papieru). Dokument znajduje się na stronie głównej żłobka w zakładce „DO DRUKU”, pisma należy złożyć najpóźniej 01.09.2021 r. 

REKRUTACJA 2021 – DOKUMENTY

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, prosi rodziców dzieci przyjętych od września do placówki o dostarczenie dokumentów do dnia 23.07.2021 r. Wzory formularzy znajdują się na stronie żłobka w zakładce „do druku”. Rodzice którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy.

REKRUTACJA 2021/2022 r.

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie informuje, że wstępna lista dzieci przyjętych od września 2021 r. została przygotowana.

Apel o pomoc

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie włącza się 
w Akcję ”Zbieraj puszki dla Wiktorka”

Wiktorek to dwuletni chłopiec mieszkaniec powiatu mikołowskiego 
u którego zdiagnozowano guza mózgu, a koszt leczenia przewyższa możliwości finansowe rodziców. 

Od przyszłego tygodnia będziemy zbierać puszki aluminiowe po napojach (prosimy o ich zgniatanie). Następnie puszki zostaną przekazane organizatorom zbiórek, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na  leczenie Wiktorka.

Bardzo prosimy i zachęcamy do pomocy